UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 23 listopada 2014r.

Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego - 2015

„ŻYCIE KONSEKROWANE, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa — dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo — stają się w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie” – tak uczył nas Św. Jan Paweł II.

Osoby konsekrowane – to siostry zakonne, ojcowie i bracia zakonni oraz osoby należące do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych. W Polsce mamy ich ok. 35 tys. Księża Zakonni duszpasterzują w parafiach, służą pomocą w prowadzeniu misji, rekolekcji, są spowiednikami wielu wspólnot. Siostry Zakonne pracują w naszych parafiach. Są katechetkami, organistkami, prowadza kancelarie parafialne, świetlice środowiskowe, przedszkola, szkoły, domy dziecka, domy samotnej matki, okna życia, hospicja, domy rekolekcyjne.

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego - od 30 listopada, od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016, w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Będzie to czas szczególnego dziękczynienia za powołania zakonne oraz za modlitwę, świadectwo życia oraz różne formy pracy w Kościele osób życia konsekrowanego. Będziemy dziękować Panu Bogu za nasze siostry zakonne, ojców i braci zakonnych oraz osoby należące do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

W naszej Diecezji zainaugurujemy Rok Życia Konsekrowanego w dniu 6 grudnia 2014 roku. W tym dniu, w naszym Seminarium Duchownym, Ojcowie i Bracia z 16 domów zakonnych oraz Siostry zakonne z 53 domów, a także reprezentanci Instytutów Świeckich i Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego będą uczestniczyć w dziękczynnej Eucharystii. Zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do łączności duchowej i wspólnej modlitwy dziękczynnej i wielkiego błagania o nowe powołania zakonne. 
Biskup Radomski

 1. Dziś przypada ostatnia niedziela roku kościelnego. Kończący się rok, w którym przeżywaliśmy w liturgii wszystkie zbawcze wydarzenia naszej wiary, ofiarujemy Chrystusowi Królowi Wszechświata. Uznajemy w ten sposób całkowitą swoją zależność od Chrystusa i Jego panowanie nad czasem i wiecznością. Kończący się rok liturgiczny winien być dla nas okazją do rachunku sumienia, czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się  Adwent. Na Mszy św. o g. 7.00 będą poświęcane opłatki na stół wigilijny do naszych domów. Poświęcony opłatek nabywany w kościele, albo roznoszony do rodzin był w tradycji polskiej wyrazem jedności z kościołem parafialnym. Nie można było go nabywać w innym miejscu, zwłaszcza na targowiskach. Poświęcony opłatek będziemy mogli nabyć od przyszłej niedzieli w zakrystii i w przedsionku kościoła. Ofiary z opłatków przeznaczone są na potrzeby Sióstr Franciszkanek od wielu lat pracujących w naszej parafii. Składamy ofiarodawcom staropolskie Bóg zapłać.

  • W całej diecezji radomskiej rozpoczyna się w listopadzie przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce w 2016 r. W naszym dekanacie Radom-Zachód zapraszamy młodzież w przyszłą I Niedzielę Adwentu 30 XI  do naszej bazyliki na Mszę św. g. 18.00 połączoną z Apelem Młodych, specjalną oprawą multimedialną i wręczeniem symboli Światowych Dni Młodych przedstawicielom młodzieży z parafii naszego Dekanatu.

3. W dzisiejszą niedzielę DZIEŁO BIBLIJNE IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI RADOMSKIEJ zaprasza o g. 19.00 na prelekcję multimedialną ks. dr Jacka Kucharskiego pt. „Wiara rękojmią wszelkiego działania. Wskazania dla chrześcijan w Liście Św. Jakuba”. Spotkanie odbędzie się w świetlicy Kazimierzówka.

  • Dziś po Mszy św. o g.13.00 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.
  • Od przyszłej niedzieli będą rozprowadzane Świece Wigilijnego dzieła pomocy Dzieciom. 

4. W dzisiejszą  niedzielę możemy w przedsionku kościoła wziąć serduszko na paczkę z okazji święta św. Mikołaja dla dzieci z rodzin ubogich. Paczki prosimy przynosić do 3 grudnia z umieszczonym na nich serduszkiem. Można je zostawić w zakrystii lub na plebanii.


 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 listopada 2014r.

1. Kościół obchodzi w tym tygodniu wspomnienia liturgiczne:

Więcej…
 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 09 listopada 2014r.

1.W liturgii kościoła obchodzimy w tym tygodniu wspomnienia:

Więcej…
 
WSPOMNIENIE WIERNYCH ZMARŁYCH - 02 listopada 2014r.

1. Trwa miesiąc listopad. Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich zmarłych. W naszym kościele przez miesiąc listopad o g. 17.30 zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Modlitwę prowadzić będą róże różańcowe. 

Więcej…
 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 października 2014r.

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Miejscowego Kościoła, czyli oddania go na wyłączną własność Bogu.  Uwielbiamy  Boga za to święte miejsce na Zamłyniu, gdzie od 20 lat gromadzimy się na modlitwie, zwłaszcza na Eucharystii, gdzie przyjmujemy sakramenty święte umacniając wiarę i rozwijając w sobie życie Boże otrzymane na Chrzcie św. 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 31
EUCHARYSTIA:

Niedziela

700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800

Dni powszednie 700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum