XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 października 2014r.

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Miejscowego Kościoła, czyli oddania go na wyłączną własność Bogu.  Uwielbiamy  Boga za to święte miejsce na Zamłyniu, gdzie od 20 lat gromadzimy się na modlitwie, zwłaszcza na Eucharystii, gdzie przyjmujemy sakramenty święte umacniając wiarę i rozwijając w sobie życie Boże otrzymane na Chrzcie św. 

Dziś dziękujemy też Bogu za ludzi, którzy w mienionym czasie  budowali tę piękną świątynię swoją modlitwą, ofiarą materialną i duchową. Wspominamy wszystkich fundatorów i dobrodziejów naszej Bazyliki, na pierwszym miejscu ś.p. ks. inf. Adama Sochę, pierwszego proboszcza i budowniczego tej Świątyni. Wszystkich ogarniamy wdzięczna pamięcią i serdeczną modlitwą. Niech to święte miejsce będzie dla każdego z nas  drogocennym skarbem, powodem szlachetnej dumy i przedmiotem dalszej pełnej miłości troski.

2. W dzisiejszą niedzielę Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej przy współpracy duszpasterzy parafii pw. św. Kazimierza w Radomiu zaprasza w ramach cyklu „SPOTKANIA Z JEZUSEM I PYTANIA O WIARĘ” na Eucharystię inaugurującą nowy rok formacji biblijnej o g.18.00, oraz prelekcję multimedialną Ks. Dr. JACKA KUCHARSKIEGO pt. „Gorliwość i nawrócenie. Wskazania dla współczesnych chrześcijan według Listu do Laodycei (Ap 3,14-22)”.

3. W miesiącu listopadzie w szczególny sposób nasza modlitwa  naznaczona jest pamięcią o zmarłych. W swojej historii Kościół wypracował wiele form modlitewnej pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym. 

  • Najważniejszą jest  ofiara Mszy św.
  • Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można ofiarować w dniach od 1 do 8 listopada. Należy być w stanie łaski uświęcającej, nawiedzić cmentarz i odmówić modlitwę np. dziesiątek różańca. 
  • Inną formą modlitwy za naszych bliskich zmarłych są tzw. wypominki. W naszym kościele modlimy się za zmarłych w niedzielę przed każdą Mszą św. Na wypominki roczne i półroczne i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii.

4. W  Uroczystość  Wszystkich Św. Msze św. w bazylice jak w niedzielę. Nie ma tylko Mszy św. o g. 13.00. O g.  17.15 procesja żałobna w Bazylice połączona z modlitwą za zmarłych. Mamy obowiązek uczestniczenia w tym dniu we Mszy św. W tym dniu wypada I sobota miesiąca. 

5. W niedzielę Dzień Zaduszny. Msze Św. w Bazylice. wg porządku niedzielnego. O g.17.30 różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. 

6.Otrzymaliśmy kalendarz Diecezji Radomskiej na 2015 rok wydany przez Fundusz im. bp. Jana Chrapka. Na jego kartach odnajdziemy fotografie papieży naszych czasów: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka oraz ważne przesłania ich pontyfikatów. Ofiary za kalendarz (niezmiennie 5 zł) przeznaczone zostaną na Program Stypendialny, poprzez który Fundusz im. bp. Jana Chrapka niesie pomoc uzdolnionym dzieciom niepełnosprawnym. Do nabycia w zakrystii.

 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 października 2014r.

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XIV Dzień Papieski. Przed kościołami i na ulicach  zapraszamy do daru serca na fundusz stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia  dla najzdolniejszej młodzieży z rodzin ubogich. Ofiary składamy do specjalnych puszek. W ten sposób budujemy żywy pomnik miłosierdzia umiłowanemu słudze Bożemu Ojcu św. Janowi Pawłowi II.

Więcej…
 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 września 2014r.

Zaproszenie do Modlitwy Różańcowej

Piękny obraz młodego Kościoła ukazuje nam księga Dzieje Apostolskie: Apostołowie „…wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, … Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (J 1, 12.14).

Więcej…
 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 września 2014r.

1.W liturgii Kościoła obchodzimy w tym tygodniu wspomnienia:

23.09  św. Ojca Pio, kapucyna, stygmatyka, z największym zaangażowaniem posługiwał wiernym przez duchowe kierownictwo, jednanie grzeszników z Bogiem i roztropną troskę o chorych i ubogich. 
Więcej…
 
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO - 14 września 2014r.

Zaproszenie na IV Apel Młodych i koncert ewangelizacyjny

„Bóg kocha i wzywa!” 

Spotkanie młodzieży z naszej diecezji na radomskim deptaku stało się już tradycją. Prosta formuła, w której jest czas na świadectwa, zabawę, pieśni uwielbienia i modlitwę, została przyjęta przez młodzież i duszpasterzy. Każdego roku zaskakuje mnie przejmująca cisza, która zapada w chwili adoracji Najświętszego Sakramentu. Młodzi tęsknią za głęboką modlitwą, poszukują autentycznej wspólnoty i mocnej więzi z Chrystusem, która może nadać ich życiu nowy kierunek. Mam nadzieję, że Apel Młodych pozwoli doświadczyć, że każdy z nas jest dla Boga kimś ważnym i Ten, który kocha czułą miłością, powołuje do podjęcia różnych zadań. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie hasło „Bóg kocha i wzywa!”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 30
EUCHARYSTIA:

Niedziela

700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800

Dni powszednie 700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum